Usuwanie kilku wybranych obrazów (Kasuj)

Możesz usunąć jednocześnie kilka wybranych zdjęć. Po usunięciu zdjęcia nie można go już przywrócić. Wcześniej sprawdź obraz do usunięcia.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Kasuj][Kasuj] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wsz. obrazy inne niż ten:
Usuwa wszystkie obrazy w grupie z wyjątkiem zaznaczonych.
Wszystkie obr. w tej gr.:
Usuwa wszystkie obrazy w wybranej grupie.
Wiele obrazów:
Usuwanie zaznaczonych obrazów.
(1) Wybierz obrazy do usunięcia, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania. W polu wyboru pojawi się znak (zaznaczenie). W celu anulowania zaznaczenia wystarczy ponownie nacisnąć środkową część, aby usunąć znak (zaznaczenie).
(2) Aby usunąć inne zdjęcia, powtórz krok (1).
(3) MENU[OK].
Wszyst. w tym folderze:
Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranego folderu.
Wszystkie z tą datą:
Usuwa wszystkie obrazy z wybraną datą rejestracji.

Wskazówka

  • Wykonaj polecenie [Formatuj], aby usunąć wszystkie obrazy, również te chronione.
  • Aby wyświetlić odpowiedni folder lub datę, wybierz odpowiedni folder lub datę podczas odtwarzania wykonując poniższą procedurę:
    Przycisk (Indeks obrazów) → pokrętłem sterowania zaznacz pasek z lewej strony → stronami góra/dół pokrętła sterowania wybierz odpowiedni folder lub datę.
  • Jeżeli wybierzesz grupę w pozycji [Wiele obrazów], wszystkie zdjęcia w tej grupie zostaną usunięte. Aby wybrać i usunąć określone zdjęcia w ramach grupy, należy wykonać polecenie [Wiele obrazów] podczas wyświetlania obrazów w ramach grupy.

Uwaga

  • Nie można usunąć chronionych obrazów.
  • Pozycje menu, które można wybrać, różnią się zależnie od ustawienia [Tryb oglądania] oraz wybranych plików.