Wyśw. info. o Wi-Fi

Wyświetlanie informacje o funkcji Wi-Fi aparatu, na przykład adres MAC, adres IP itp.

 1. MENU (Sieć) → [Wi-Fi] [Wyśw. info. o Wi-Fi].

Wskazówka

 • Inne informacje niż adres MAC są wyświetlane w następujących przypadkach.
  • W pozycji [Funkcja FTP] w obszarze [Fun. przesyłania FTP] ustawiono opcję [WŁ.] i nawiązano połączenie Wi-Fi.
  • W pozycji [Zdalne sterow. PC] ustawiono opcję [WŁ.], a w pozycji [Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono opcję [Poł.z pkt.d.Wi-Fi] w obszarze [Fun. Zdal. sterow. PC] i nawiązano połączenie Wi-Fi.

Wyświetlanie QR Code dla adresu MAC

 • Możesz zaimportować adres MAC opisywanego aparatu do smartfonu. Użyj jednej z następujących metod, aby wyświetlić na ekranie QR Code i odczytaj QR Code za pomocą aplikacji Transfer & Tagging add-on na smartfonie.
  • Gdy aparat jest wyłączony, włącz aparat, trzymając naciśnięty przycisk (Odtwarzanie).
  • Naciśnij przycisk (Usuwanie) na ekranie [Wyśw. info. o Wi-Fi].

  Informacje szczegółowe, jak odczytać QR Code za pomocą aplikacji Transfer & Tagging add-on, można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  Aplikacja Transfer & Tagging add-on jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.