Zalecana konfiguracja komputera

Informacje na temat wymaganego przez to oprogramowanie środowiska komputera można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:
https://www.sony.net/pcenv/