Akcesoria audio zgodne ze stopką multiinterfejsową

Jeżeli nagrywasz filmy z osprzętem audio (sprzedawany oddzielnie) zamocowanym na stopce multiinterfejsowej aparatu, za pośrednictwem stopki multiinterfejsowej będzie nagrywany dźwięk analogowy lub cyfrowy.
Jeżeli korzystasz z akcesoriów audio, które obsługują cyfrowy interfejs audio, sygnały dźwiękowe będą przesyłane w formacie cyfrowym. Dzięki temu dostępny będzie szerszy zakres możliwej do nagrania jakości dźwięku, na przykład taki, jak poniżej.

  • Nagrywanie w wysokiej jakości dźwięku z mniejszymi zniekształceniami
  • Nagrywanie dźwięku 4-kanałowego lub 24-bitowego

Jakość nagrywanego dźwięku zależy od osprzętu audio. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi osprzętu audio.

Wskazówka

  • Ustawienia audio w przypadku osprzętu audio, który obsługuje funkcję dźwięku cyfrowego, można zmieniać używając polecenia [Ust.dźw.stopki].

Uwaga

  • Filmy nagrane z dźwiękiem 24-bitowym mogą nie być normalnie odtwarzane na urządzeniach lub za pomocą oprogramowania, które są niezgodne z dźwiękiem 24-bitowym, powodując niespodziewanie wysoki poziom dźwięku lub brak dźwięku.