Lista domyślnych wartości ustawień

W poniższej tabeli podano wartości domyślne ustawień w każdej pozycji menu w momencie zakupu.

Zawartość menu wyświetlanego na ekranie zależy od pozycji pokrętła trybu. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Znajdowanie funkcji w MENU”.

Przywracanie ustawieniom wartości domyślnych

Wybierz MENU (Ustawienia) → [Resetuj/Zap. ust.][Reset ustawień][Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj][Enter].

Opcje, które można resetować poleceniem [Reset. ustawień aparatu] są ograniczone. Informacje w poniższej tabeli. Po wybraniu [Inicjuj] wszystkim ustawieniom aparatu zostaną przywrócone wartości domyślne.

(Fotografowanie)

Pozycje MENU Domyślna wartość ustawienia Możliwość resetowania przy użyciu [Reset. ustawień aparatu]
Przeł. JPEG/HEIF JPEG Można zresetować
Ust. jakości obrazu ( Format pliku) JPEG/HEIF Można zresetować
Ust. jakości obrazu (Typ pliku RAW) Skompresow. Można zresetować
Ust. jakości obrazu (Jakość JPEG/Jakość HEIF) Wysoka Można zresetować
Ust. jakości obrazu (Roz. obrazu JPEG / Roz. obrazu HEIF) (gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono opcję [3:2]) L: 50M Można zresetować
Ust. jakości obrazu (Roz. obrazu JPEG / Roz. obrazu HEIF) (gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono opcję [4:3]) L: 44M Można zresetować
Ust. jakości obrazu (Roz. obrazu JPEG / Roz. obrazu HEIF) (gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono opcję [16:9]) L: 42M Można zresetować
Ust. jakości obrazu (Roz. obrazu JPEG / Roz. obrazu HEIF) (gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono opcję [1:1]) L: 33M Można zresetować
Format obrazu 3:2 Można zresetować
Format pliku XAVC S HD Można zresetować
Ustawienia filmu (L. kl. na sek. nagr.) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 8K]) 30p/25p Można zresetować
Ustawienia filmu (L. kl. na sek. nagr.) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 4K]) 60p/50p Można zresetować
Ustawienia filmu (L. kl. na sek. nagr.) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K]) 60p/50p Można zresetować
Ustawienia filmu (L. kl. na sek. nagr.) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD]) 60p/50p Można zresetować
Ustawienia filmu (L. kl. na sek. nagr.) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K]) 60p/50p Można zresetować
Ustawienia filmu (L. kl. na sek. nagr.) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD]) 60p/50p Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 8K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 200M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 8K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 200M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 45M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 50M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 150M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 60M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 60M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ustawienia filmu (w pozycjiUst. nagrywania) ([Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 50M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 50M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 50M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [120p]/[100p]) 60M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 240M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ustawienia filmu (Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 89M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( L. kl. na sek. nagr.) 60p/50p Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Liczba kl. na sek.) 120fps/100fps Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 45M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 50M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 150M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 60M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 60M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 50M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 50M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 50M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [120p]/[100p]) 60M 4:2:0 8bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 240M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [60p]/[50p]) 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [30p]/[25p]) 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [24p]) 89M 4:2:2 10bit Można zresetować
Ustawienia proxy ( Nagryw. proxy) WYŁ. Można zresetować
Ustawienia proxy ( Format pl. proxy) XAVC S HD Można zresetować
Ustawienia proxy ( Ust. nagr. proxy) (gdy w pozycji [Format pl. proxy] ustawiono opcję [XAVC HS HD]) 9M 4:2:0 10bit Można zresetować
Ustawienia proxy ( Ust. nagr. proxy) (gdy w pozycji [Format pl. proxy] ustawiono opcję [XAVC S HD]) 6M 4:2:0 8bit Można zresetować
Fotograf. Automatyczne Niedostępny
Red.sz.dł.naśw. WŁ. Można zresetować
Red.sz.wys.ISO Normalna Można zresetować
Zdjęcia HLG WYŁ. Można zresetować
Przestrzeń barw sRGB Można zresetować
Komp. obiektywu (Komp. winietowania) Automatyczne Niedostępny
Komp. obiektywu (Komp. aber. chrom.) Automatyczne Niedostępny
Komp. obiektywu (Komp. zniekształceń) WYŁ. Niedostępny
Formatuj Niedostępny
Ust. nośnika nagr. ( Nośnik nagrania) Gniazdo 1 Niedostępny
Ust. nośnika nagr. ( Nośnik nagrania) Gniazdo 1 Niedostępny
Ust. nośnika nagr. (Auto. przeł. nośnika) WYŁ. Niedostępny
Odz.bazę dan.obr.*

* Ta opcja nie zostanie zresetowana nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].

Niedostępny
Wyś. miej. na kar. Niedostępny
Ustaw. pliku/kat. (Numer pliku) Seryjny Niedostępny
Ustaw. pliku/kat. (Wymusz. reset. nr pliku) Niedostępny
Ustaw. pliku/kat. (Ustaw nazwę pliku) DSC Niedostępny
Ustaw. pliku/kat. (Nazwa katalogu) Forma standard Niedostępny
Wybierz kat. NAGR. Niedostępny
Nowy katalog Niedostępny
Informacje IPTC (Zapisz info. IPTC) WYŁ. Niedostępny
Informacje IPTC (Zarejestruj info. IPTC) Niedostępny
Info. o pr. autorskich (Wp. info. o pr. autor.) WYŁ. Niedostępny
Info. o pr. autorskich (Ustaw nazwę fotogr.) Niedostępny
Info. o pr. autorskich (Ustaw pr. autorskie) Niedostępny
Info. o pr. autorskich (Wyśw. info. o pr. aut.) Niedostępny
Zapisz nr seryjny WYŁ. Niedostępny
Ustawienia pliku (Numer pliku) Seryjny Niedostępny
Ustawienia pliku (Resetuj licznik serii) Niedostępny
Ustawienia pliku (Format nazwy pliku) Standardowy Niedostępny
Ustawienia pliku (Ustaw. nazwy tytułu) Niedostępny
Tryb ekspozycji Program Auto Można zresetować
Tryb ekspozycji Program Auto Można zresetować
Typ kontroli Eksp. Tryb P/A/S/M Niedostępny
Przyw. ust. fotogr. Niedostępny
Pam. ust. fotograf. Niedostępny
Wybierz nośnik Gniazdo 1 Można zresetować
Zarejest. wł. ust. fot. Prz. ust. wł. przy bl. 1 Niedostępny
Szybk. zdjęć ser. ( Hi(mig. elektr.)) 20 obrazów/s Można zresetować
Szybk. zdjęć ser. ( Mid(mig. elektr.)) 15 obrazów/s Można zresetować
Szybk. zdjęć ser. ( Lo(mig. elektr.)) 5 obrazów/s Można zresetować
Typ samowyzw. Samow.(Pojed.) Można zresetować
Ustaw. bracketingu (Typ bracketingu) Bracket seryjny Można zresetować
Ustaw. bracketingu (Samowy. przy brack.) WYŁ. Można zresetować
Ustaw. bracketingu (Kolejn.bracket) 0→-→+ Można zresetować
F. fotogr. z inter. (Fotogr. z interwałem) WYŁ. Można zresetować
F. fotogr. z inter. (Czas rozp. fotograf.) 1 s Można zresetować
F. fotogr. z inter. (Interwał nagrywania) 3 s Można zresetować
F. fotogr. z inter. (Liczba zdjęć) 30 Można zresetować
F. fotogr. z inter. (Czułość śledz. AE) Średni Można zresetować
F. fotogr. z inter. (Typ migaw. z inter.) Migaw. elektron. Można zresetować
F. fotogr. z inter. (Priorytet inter. nagr.) WYŁ. Można zresetować
Zdj. wiel. z prz. piks. WYŁ. Można zresetować
Ust. trybu cichego (Tryb cichy) WYŁ. Można zresetować
Ust. trybu cichego ([Napęd przy. w tr. AF] w sekcji [Ustaw. funkcji celu]) Standardowy Można zresetować
Ust. trybu cichego ([Migaw. po WYŁ. zas.] w sekcji [Ustaw. funkcji celu]) WYŁ. Można zresetować
Ust. trybu cichego ([Auto. map. pikseli] w sekcji [Ustaw. funkcji celu]) WYŁ. Można zresetować
Typ migawki Automatyczne Niedostępny
Wyzw.bez obiek. Aktywne Niedostępny
Wyzwal. bez karty Aktywne Niedostępny
Ustaw. Anti-flicker (Fot. z Anti-flicker.) WYŁ. Można zresetować
Ustaw. Anti-flicker ( Zmienna migaw.) WYŁ. Można zresetować
Ustaw. Anti-flicker ( Ustaw. zm. mig.) Niedostępny
Nagrywanie dźwięku WŁ. Można zresetować
Poz. nagryw. audio 26 Można zresetować
Czas przesył. audio Na żywo Można zresetować
Reduk. szumu wiatru WYŁ. Można zresetować
Ust.dźw.stopki Można zresetować
Wyśw. poz. dźw. WŁ. Niedostępny
Time Code Preset 00:00:00.00 Niedostępny
User Bit Preset 00 00 00 00 Niedostępny
Time Code Format DF Niedostępny
Time Code Run Rec Run Niedostępny
Time Code Make Preset Niedostępny
User Bit Time Rec WYŁ. Niedostępny
SteadyShot WŁ. Można zresetować
SteadyShot Standardowy Można zresetować
Reg. SteadyShot Automatyczne Można zresetować
Ogniskowa (gdy w pozycji [Reg. SteadyShot] ustawiono opcję [Ręczny]) 8mm Można zresetować
Zoom Niedostępny
Zakres Zoom Tylko zoom opt. Niedostępny
Szybk. Zoomu (Stała szyb. ) 3 Można zresetować
Szybk. Zoomu (Stała szyb. ) 3 Można zresetować
Szybk. Zoom ( Typ szybkości) Zmienny Można zresetować
Szybk. Zoom ( Stała szyb. ) 3 Można zresetować
Szybk. Zoom ( Stała szyb. ) 3 Można zresetować
Wyśw. linii siatki WYŁ. Niedostępny
Typ linii siatki Siatka 3x3 Niedostępny
Us.wyś.pod. na żywo (Wyś. podgl. na żywo) Efekt ustawień Wł. Niedostępny
Us.wyś.pod. na żywo (Efekt ekspozycji) Ust. ekspoz.&błysk Niedostępny
Us.wyś.pod. na żywo (Dol.lim.l.kl.na sek.) WYŁ. Można zresetować
Us.wyś.pod. na żywo (Ef.l.błysk.podcz.foto.) Efekt l.błysk.WŁ. Niedostępny
Mo.wyr.pod.NAG WYŁ. Można zresetować
Wyświetl. znaku WYŁ. Niedostępny
Znak środka WYŁ. Niedostępny
Znak nakierow. WYŁ. Niedostępny
Strefa bezpiecz. WYŁ. Niedostępny
Ramka prowadząca WYŁ. Niedostępny

(Ekspozycja/Kolor)

Pozycje MENU Domyślna wartość ustawienia Możliwość resetowania przy użyciu [Reset. ustawień aparatu]
Auto. wolna mig. WŁ. Można zresetować
ISO ISO AUTO Można zresetować
Limit zakresu ISO Niedostępny
Min.s.mig.ISO AUTO Standardowy Można zresetować
U.prz.Auto/Ręcz. (Pr.Av Auto/Ręcz.) Ręczny Można zresetować
U.prz.Auto/Ręcz. (Pr.Tv Auto/Ręcz.) Ręczny Można zresetować
U.prz.Auto/Ręcz. (Pr.ISO Auto/Ręcz.) Ręczny Można zresetować
Kompens.eksp. ±0.0 Można zresetować
Resetuj komp. EV Resetuj Niedostępny
Krok ekspozycji 0,3 EV Niedostępny
Ust. stand. eksp. ( Wielopunktowy) ±0 Niedostępny
Ust. stand. eksp. ( Centralny) ±0 Niedostępny
Ust. stand. eksp. ( Punktowy) ±0 Niedostępny
Ust. stand. eksp. ( Śred. całego ekr.) ±0 Niedostępny
Ust. stand. eksp. ( Światła) ±0 Niedostępny
Tryb pomiaru Wielopunktowy Można zresetować
Pr.tw.w pom.wiel. WŁ. Można zresetować
Punkt pom. punkt. Środek Można zresetować
AEL z nac. spustu Automatyczne Niedostępny
Tryb błysku Auto błysk Można zresetować
Korekcja błysku ±0.0 Można zresetować
Nast.komp.eksp. Zastane&błysk Niedostępny
Bezprz. lampa błysk. WYŁ. Można zresetować
Pr.szyb.syn.l.błys. Automatyczne Można zresetować
Red.czerw.oczu WYŁ. Można zresetować
Ust. zew. l. błyskow. (Ust.ur.zew.l.błyskow.) Można zresetować
Ust. zew. l. błyskow. (Ust.wł.zew.l.błysk.) Można zresetować
Balans bieli Automatyczne Można zresetować
Ust. prior. w AWB Standardowy Można zresetować
Bl. AWB prz. mig. WYŁ. Niedostępny
Płynny WB 1 (Duża) Można zresetować
Optym. D-Range Optymalizator D-Range: Auto. Można zresetować
Twórczy wygląd ST Można zresetować
Profil zdjęcia WYŁ. Można zresetować
Wyświetl. zebry WYŁ. Niedostępny
Poziom zebry 70 Niedostępny

(Ostrość)

Pozycje MENU  Domyślna wartość ustawienia Możliwość resetowania przy użyciu [Reset. ustawień aparatu]
Ust. prioryt. w AF-S Zrówn. nacisk Niedostępny
Ust. prioryt. w AF-C Zrówn. nacisk Niedostępny
Czułość śledz. AF 3(Standardowa) Można zresetować
Wspomaganie AF Automatyczne Można zresetować
Napęd przy. w tr. AF Standardowy Niedostępny
AF ze spustem WŁ. Niedostępny
Wstępny AF WYŁ. Niedostępny
Szyb. przejścia AF 5 Można zresetować
Czuł. AF przes.ob. 5(Wysoka) Można zresetować
Obszar ostrości Szeroki Można zresetować
Limit obsz. ostr. Można zresetować
Prz.pi./po.obs.AF Wyłącz Można zresetować
Kolor ramki ostr. Biały Niedostępny
Rej. obszaru AF WYŁ. Niedostępny
Usuń zar. obsz. AF Niedostępny
Auto. czysz. obsz. AF WYŁ. Niedostępny
Wyś.ob.podcz.śledz. WYŁ. Niedostępny
Wyśw. obsz. AF-C WŁ. Niedostępny
Obszar wykryw. fazy WYŁ. Niedostępny
Cyrk. punktu ostr. Nie cyrkuluje Niedostępny
Wiel.ruch.ram.AF Standardowy Można zresetować
Pr. tw./oczu w AF WŁ. Można zresetować
Wyk.tw./oczu ob. Człowiek Można zresetować
Przeł.ust.wykr.ob. Niedostępny
Wybierz p/l oko Automatyczne Można zresetować
Wyś.ram.tw./oczu WYŁ. Można zresetować
Rejestracja twarzy Niedostępny
Prio. zarej. twarzy WŁ. Można zresetować
Auto. pow. w MF WŁ. Niedostępny
Powiększenie Można zresetować
Czas pow.ust.ostr. Bez ograniczeń Niedostępny
Pocz. powiększ. x1,0 Niedostępny
AF z powiększen. WŁ. Niedostępny
Pocz. pow. ognis. x1,0 Niedostępny
Wyświetl. zarysu WYŁ. Niedostępny
Poziom zarysu Średni Niedostępny
Kolor zarysu Biały Niedostępny

(Odtwarzanie)

Aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji [Odtwarzanie], wybierz [Inicjuj]. Tym opcjom nie zostaną przywrócone wartości domyślne nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu].

Pozycje MENU  Domyślna wartość ustawienia
Wyb. nośnik odtw.
Tryb oglądania Widok daty
Powiększ
Pow. pocz. pow. Standard. pow.
Pozyc. pocz. pow. Pozycja ostrości
Chroń
Klasyfikacja
Ust. klas.(Prz. Włas.)
Notatka głosowa
Gł. odt. notatki głos. 7
Kasuj
Kasuj nac. dwukr. WYŁ.
Potw.kasowania "Anuluj"pierw.
Przytnij
Obróć
Kopiuj
Przechwyć zdjęcie
Przeł. JPEG/HEIF JPEG
Cią. odtw. dla int.
Pręd.odtw. dla int. 5
Pokaz zdjęć (Powtórz) WYŁ.
Pokaz zdjęć (Interwał) 3 s
Indeks obrazów 9 obrazów
Wyświet. jako grupę WYŁ.
Obrót ekranu Automatyczne
Wyśw. ramki ostr. WYŁ.
Wybierz pokrętło Pokr. na prz.
Met. prz. między obr. Pojedynczo

(Sieć)

Aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji [Sieć], wybierz [Inicjuj] lub [Reset ustawień sieci]. Tym opcjom nie zostaną przywrócone wartości domyślne nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu].

Pozycje MENU  Domyślna wartość ustawienia
Poł. ze smartfonem WŁ.
Połączenie
Wyb.na urz.f.i wyś. ( Wyślij)
Wyb.na urz.f.i wyś. (Rozmiar wysył. obr.) 2M
Wyb.na urz.f.i wyś. (Cel wysył.RAW+J/H) JPEG i HEIF
Wyb.na urz.f.i wyś. ( Cel wysyłania) Tylko proxy
Łącz.pod.WYŁ.zas. WYŁ.
Ust. zdal. fotograf. (Miej. doc. zapisu zdj.) Smartfon+Urz.f.
Ust. zdal. fotograf. ( Rozmiar zap. obr.) 2M
Ust. zdal. fotograf. ( Zap. obr. RAW+J) Tylko JPEG
Ust. zdal. fotograf. ( Zap. obr. RAW+H) Tylko HEIF
Ust. zdal. fotograf. ( Rozm. zapisu JPEG) Duży rozmiar
Ust. zdal. fotograf. ( Rozm. zapisu HEIF) Duży rozmiar
Zawsze podłącz. WYŁ.
Fun. przesyłania FTP (Funkcja FTP) WYŁ.
Fun. przesyłania FTP (Metoda połącz. FTP) Przewod. sieć LAN
Fun. przesyłania FTP (Połącz. tetheringowe)
Fun. przesyłania FTP (Rozłączenie tetheringu)
Fun. przesyłania FTP ( Ustawienie serwera) Serwer 1
Fun. przesyłania FTP (Zap./załad. ust. FTP)
Fun. przesyłania FTP (gdy w pozycji [Przesyłanie FTP] ustawiono opcję [Grupa docelowa]) Ta data
Fun. przesyłania FTP (gdy w pozycji [Przesyłanie FTP] ustawiono opcję [Zdjęcia/Filmy]) Wszystkie
Fun. przesyłania FTP (gdy w pozycji [Przesyłanie FTP] ustawiono opcję [Obr. docel. (chron.)]) Wszystkie
Fun. przesyłania FTP (gdy w pozycji [Przesyłanie FTP] ustawiono opcję [Status przesyłania]) Wszystkie
Fun. przesyłania FTP (Wyświetl wynik FTP)
Fun. przesyłania FTP ( Auto.prz.po zr.zdj.) WYŁ.
Fun. przesyłania FTP (Cel przesył. RAW+J/H) JPEG i HEIF
Fun. przesyłania FTP (Rozm. transf. JPEG) Duży rozmiar
Fun. przesyłania FTP (Rozm. transf. HEIF) Duży rozmiar
Fun. przesyłania FTP ( Cel przesyłania) Tylko proxy
Fun. przesyłania FTP (Oszcz. energii FTP) WYŁ.
Fun. Zdal. sterow. PC (Zdalne sterow. PC) WYŁ.
Fun. Zdal. sterow. PC (Met.poł.Zdal.ster.PC) USB
Fun. Zdal. sterow. PC (Poł. bez parowania) Nieaktywne
Fun. Zdal. sterow. PC (Parowanie)
Fun. Zdal. sterow. PC (Info. o Wi-Fi Direct)
Fun. Zdal. sterow. PC (Miej. doc. zapisu zdj.) Tylko PC
Fun. Zdal. sterow. PC (Roz. obr. zap. na PC) Oryginał
Fun. Zdal. sterow. PC (Zap. obr. RAW+J PC) RAW & JPEG
Fun. Zdal. sterow. PC (Zap. obr. RAW+H na PC) RAW & HEIF
Fun. Zdal. sterow. PC (Rozm. zap. JPEG PC) Duży rozmiar
Fun. Zdal. sterow. PC (Rozm. zap. HEIF PC) Duży rozmiar
Zd.st.prz. Bluetooth WYŁ.
Łącze info. o położ. WYŁ.
Auto. akt. godziny
(gdy w pozycji [Łącze info. o położ.] ustawiono opcję [WŁ.])
WŁ.
Auto. reg. obszaru
(gdy w pozycji [Łącze info. o położ.] ustawiono opcję [WŁ.])
WŁ.
WPS przycisk
Ust. punktu dostępu
Pasmo częst. Wi-Fi 2,4 GHz
Wyśw. info. o Wi-Fi
Reset SSID/hasła
Funkcja Bluetooth WYŁ.
Parowanie
Wyświetl adres urz.
Ustaw. adresu IP Automatyczne
Wyś. info. o prz. LAN
Tryb samolotowy WYŁ.
Edytuj nazwę urządz.
Importuj cert. gł.
Zabezpiecz.(IPsec) (IPsec) WYŁ.
Zabezpiecz.(IPsec) (Docelowy adres IP)
Zabezpiecz.(IPsec) (Klucz współdzielony)
Reset ustawień sieci

(Ustawienia)

Aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji [Ustawienia], wybierz [Inicjuj]. Tym opcjom nie zostaną przywrócone wartości domyślne nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu].

Pozycje MENU  Domyślna wartość ustawienia
Język
Ust. reg./daty/czasu (Nastawia region)
Ust. reg./daty/czasu (Czas letni/zimowy) WYŁ.
Ust. reg./daty/czasu (Date/Czas)
Ust. reg./daty/czasu (Format daty)
Reset ustawień
Zapisz/załaduj ust.
Ust. Prz. Własne ( Pokr. na prz.) Przysł./szyb. migaw.
Ust. Prz. Własne ( Pokr. z tyłu) Przysł./szyb. migaw.
Ust. Prz. Własne (Kółko sterujące) Nieustawiono
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 1) Balans bieli
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 2) Obszar autofokusa
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 3) Typ migawki
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 4) Wybór obsł. dotyk.
Ust. Prz. Własne (Prz. środ. multiselek.) Standard. obsz. ostr.
Ust. Prz. Własne (Przycisk środkowy) Nieustawiono
Ust. Prz. Własne (Przycisk w lewo) Nieustawiono
Ust. Prz. Własne (Przycisk w prawo) ISO
Ust. Prz. Własne (Dolny przycisk) Nieustawiono
Ust. Prz. Własne (Funkcja przyc. AEL) Blokada AEL
Ust. Prz. Własne (Przycisk AF-ON) AF włączony
Ust. Prz. Własne (Przycisk MOVIE) Filmowanie
Ust. Prz. Własne (Przycisk blok. ostr.) Blokada fokusa
Ust. Prz. Własne ( Pokr. na prz.) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne ( Pokr. z tyłu) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Kółko sterujące) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 1) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 2) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 3) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 4) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Prz. środ. multiselek.) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Przycisk środkowy) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Przycisk w lewo) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Przycisk w prawo) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Dolny przycisk) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Funkcja przyc. AEL) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Przycisk AF-ON) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Przycisk MOVIE) Filmowanie
Ust. Prz. Własne (Przycisk blok. ostr.) Tak jak Własne ()
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 1) Jak Własne (/)
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 2) Jak Własne (/)
Ust. Prz. Własne (Własny przycisk 3) Chroń
Ust. Prz. Własne (Przycisk MOVIE) Jak Własne (/)
Ust. Prz. Własne (Przycisk Fn/ ) Wyślij
Ustawienia menu Fn
Róż. zest. dla zd./fil.
Ust.DISP (wyś.ekr.) (Monitor) Wyśw. wsz. info.
Ust.DISP (wyś.ekr.) (Wizjer) Poziom
REC przyc. mig. Wyłącz
Obróć pierśc. zoomu Lewa(W)/Pr.(T)
Ust. mojego pok.
Przypis. Av/Tv w M Av Tv
Obróć Av/Tv Normalny
Pokrętło kompen. Ev WYŁ.
Pierś. funkc.(obiekt.) Ostrość elektr.
Blokada elem. steruj. WYŁ.
Obsługa dotykowa WŁ.
Czułość dotyku Standardowa
Panel dot./Płyt. dot. Tylko panel dot.
Ustaw. płytki dotyk. (Obsł. w orient. pion.) WŁ.
Ustaw. płytki dotyk. (Tryb pozycji dotyku) Poz. bezwzględ.
Ustaw. płytki dotyk. (Obszar roboczy) 1/2 po praw.
Fun. dot. podczas fot. Śl.ur. przez dot.
Wyb. wizjer/monitor Automatyczne
Jasność monitora ±0
Jasność wizjera Automatyczne
Temp. barw. wizjera ±0
Powiększ. w wizjerze Standardowy
Jakość wyświetlania Standard.
L. kl. na sek. wizj. Duża
Ust. wyświet. TC/UB Licznik
Asysta wyś. Gamma WYŁ.
Typ as. wyś. Gamma Automatyczne
Wyśw. startu zdj. WYŁ.
Wyśw. czasu zdj. Włącz: Typ1
Wyśw.poz.l.zdjęć Nie wyświetlaj
Auto podgląd WYŁ.
Auto. WYŁ. monit. Nie WYŁĄCZA
Czas rozp. osz. ener. 1 min.
Temp. auto. wyłącz. Standardowy
Nastaw. głośności 7
Mon. dźwięku 4ch CH1/CH2
Sygnały audio WŁ.: Wszystkie
Połączenie USB Automatyczne
Ustawienia USB LUN Wiele
Zasilanie USB WŁ.
Rozdzielcz. HDMI Automatyczne
Ust. wyjścia HDMI (Nośnik zapisu wyj.HDMI) WŁ.
Ust. wyjścia HDMI (Rozdzielczość wyjścia) Automatyczne
Ust. wyjścia HDMI (Ust.wyj.4K (tylko HDMI)) 60p 10bit/50p 10bit
Ust. wyjścia HDMI (Wyjście RAW) WYŁ.
Ust. wyjścia HDMI (Ustawienie wyj. RAW) 60p/50p
Ust. wyjścia HDMI (Gama kol. dla wyj. RAW)
Ust. wyjścia HDMI (Wyjście Time Code) WYŁ.
Ust. wyjścia HDMI (Sterowanie REC) WYŁ.
Ust. wyjścia HDMI (Wyjście dźwięku 4ch) CH1/CH2
Wyśw. info. HDMI Włączone
STER.PRZEZ HDMI WŁ.
Tryb kontrolki wideo Łącze zasilania
Zdalne sterow. IR WYŁ.
Funkcja usuw. kurzu (Czyszczenie przetw.)
Funkcja usuw. kurzu (Migaw. po WYŁ. zas.) WYŁ.
Auto. map. pikseli WŁ.
Mapowanie pikseli
Wersja

(Moje menu)

Aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji [Moje menu], wybierz [Inicjuj] lub [Usuń wszystko]. Tym opcjom nie zostaną przywrócone wartości domyślne nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu].

Pozycje MENU  Domyślna wartość ustawienia
Dodaj pozycję
Sortuje pozycję
Usuń pozycję
Usuń stronę
Usuń wszystko
Wyśw. z Moje menu WYŁ.