Temp. auto. wyłącz.

Ustawianie temperatury aparatu, po przekroczeniu której aparat wyłączy się automatycznie w trakcie rejestrowania obrazów. Po ustawieniu opcji [Wysoki] można kontynuować rejestrowanie obrazów, nawet wówczas gdy temperatura aparatu jest wyższa niż zwykle.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ust. zasil.][Temp. auto. wyłącz.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Standardowy:
Ustawianie standardowej temperatury, po przekroczeniu której aparat ma się wyłączyć.
Wysoki:
Ustawianie wyższej temperatury niż [Standardowy], po przekroczeniu której aparat ma się wyłączyć.

Uwagi przy ustawieniu w pozycji [Temp. auto. wyłącz.] opcji [Wysoki]

  • Nie rejestruj obrazów trzymając aparat w ręce. Używaj statywu.
  • Używanie aparatu trzymając go w ręce przez długi okres czasu grozi poparzeniami niskotemperaturowymi.

Czas ciągłego nagrywania filmów przy ustawionej w pozycji [Temp. auto. wyłącz.] opcji [Wysoki]

Poniżej podano dostępny czas dla ciągłego nagrywania filmu w przypadku rozpoczęcia nagrywania przy domyślnych ustawieniach aparatu po chwilowym wyłączeniu zasilania aparatu. Poniższe wartości reprezentują czas ciągłego rejestrowania od momentu rozpoczęcia nagrywania do momentu jego zakończenia przez aparat.

Temperatura otoczenia: 25°C
Czas ciągłego nagrywania filmów (HD): około 120 minut
Czas ciągłego nagrywania filmów (4K): około 30 minut
Czas ciągłego nagrywania filmów (8K): około 30 minut
Temperatura otoczenia: 40°C
Czas ciągłego nagrywania filmów (HD): około 90 minut
Czas ciągłego nagrywania filmów (4K): około 10 minut
Czas ciągłego nagrywania filmów (8K): około 20 minut

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; gdy aparat nie jest podłączony przez Wi-Fi; gdy jest używana karta pamięci CFexpress Type A)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; gdy aparat nie jest podłączony przez Wi-Fi; gdy jest używana karta pamięci CFexpress Type A)

8K: XAVC HS 8K (30p 200M/25p 200M 4:2:0 10bit; gdy aparat nie jest podłączony przez Wi-Fi; gdy jest używana karta pamięci CFexpress Type A)

Uwaga

  • Nawet po ustawieniu w pozycji [Temp. auto. wyłącz.] opcji [Wysoki], w pewnych warunkach lub przy pewnych temperaturach aparatu dostępny czas nagrywania filmów może nie ulec zmianie.