Spille av stillbilder

Spiller av lagrede bilder.

  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
  2. Velg et bilde med kontrollhjulet.
    • Bilder som er tatt med kontinuerlig opptak eller intervallopptak, vises som én gruppe. Trykk på midten av kontrollhjulet for å spille av bildene i gruppen.

Hint

  • Produktet oppretter en bildedatabasefil på et minnekort for opptak og avspilling av bilder. Et bilde som ikke registreres i bildedatabasefilen, vil kanskje ikke kunne spilles av på riktig måte. For å spille av bilder som er tatt med andre enheter, må du registrere disse bildene i bildedatabasefilen ved å bruke MENU (Oppsett)[Gjenoppr. bilde-DB].
  • Hvis du spiller av bildene rett etter fotografering med kontinuerlig fremtrekk, vil kanskje skjermen vise et ikon som angir at data skrives / antall bilder det er igjen å skrive. Mens skrivingen pågår, vil enkelte funksjoner ikke være tilgjengelige.
  • Du kan også forstørre et bilde ved å dobbelttrykke på skjermen. I tillegg kan du dra og flytte den forstørrede posisjonen på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] til [På] på forhånd.