Forsiden

 1. ON/OFF (Strømbryter)/lukkerknapp
 2. Posisjonsmerke for billedsensor
  • Bildesensoren er den sensoren som konverterer lys til elektriske signaler. -merket viser plasseringen av bildesensoren. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og fotoobjektet, må du vise til plasseringen av horisontallinjen.

  • Hvis motivet befinner seg nærmere enn minste fotograferingsavstand for objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden mellom fotoobjektet og kameraet er stor nok.
 3. Fremre skive

  Du kan raskt justere innstillingene for hver enkelt opptaksmodus.

 4. Infrarød fjernkontrollsensor
 5. Utløserknapp for objektivet
 6. Wi-Fi/Bluetooth-antenne (innebygd)
 7. Mikrofon*
 8. AF-lys/selvutløserlampe

  Når objektivet er tatt av

 9. Fatningsindeks
 10. Bildesensor**
 11. Fatning
 12. Objektivkontakter**


* Ikke dekk til denne delen under filmopptak. Det kan føre til støy eller lavere lydstyrke.

** Ikke ta rett på disse delene.