Sebrainnstilling

Angir stripemønsteret, som vises over en del av bildet, hvis lysstyrken i den delen av bildet tilsvarer det IRE-nivået du har stilt inn. Bruk dette stripemønsteret som en veiviser til å justere lysstyrken.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Sebrainnstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Sebravisning:
Stiller inn om stripemønsteret skal vises.
Sebranivå:
Justerer lysstyrken av stripemønsteret.

Hint

  • Du kan registrere verdier for å sjekke korrekt eksponering eller overeksponering samt lysstyrkenivået for [Sebranivå]. Innstillingene for korrekt eksponeringsbekreftelse og overeksponeringsbekreftelse er registrert på henholdsvis [Kundetilpasset1] og [Kundetilpasset2] i standardinnstillingene.
  • For å kontrollere den korrekte eksponeringen må du stille inn en standardverdi og intervallet for lysstyrken. Stripemønsteret vil dukke opp i områder som ligger innenfor det intervallet du har stilt inn.
  • For å kontrollere overeksponeringen må du stille inn en minimumsverdi for lysstyrken. Stripemønsteret vil dukke opp over områder med et lysstyrkenivå som er likt eller høyere enn den verdien du stiller inn.

Merknad

  • Stripemønsteret vises ikke på enheter som er koblet til via HDMI.