Opprette Blu-ray-plater fra film med HD-bildekvalitet

Du kan opprette Blu-ray-plater som kan spilles av på Blu-ray-avspillingsenheter (for eksempel Sony Blu-ray-spillere eller PlayStation 4, osv.).

A. Opprette med en datamaskin

Med en Windows-datamaskin kan du kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette Blu-ray-plater ved hjelp av PlayMemories Home.
Datamaskinen din må kunne opprette Blu-ray-plater.
Når du oppretter en Blu-ray-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Den nødvendige programvaren legges automatisk til på datamaskinen din. (Du trenger en internettforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpeveiledningen til PlayMemories Home.

B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette Blu-ray-plater med en Blu-ray-opptaker e.l.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for enheten.

Merknad

  • Når du oppretter Blu-ray-plater ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer tatt opp i filmformatet XAVC S, konverteres bildekvaliteten til 1920 × 1080 (60i/50i). Det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten.
    For å ta opp filmer med den opprinnelige bildekvaliteten, må du kopiere filmer til en datamaskin eller til et eksternt medium.