Opphavsrettinfo

Skriver opphavsrettslig informasjon på stillbildene.

  1. MENU (Oppsett) → [Opphavsrettinfo] → ønsket innstilling.
  2. Når du velger [Angi fotograf] eller [Angi opphavsrett], vises et tastatur på skjermen. Skriv inn et ønsket navn.

Menyelementdetaljer

Skriv opph.-info:
Stiller inn om du vil skrive inn opphavsrettslig informasjon. ([På]/[Av])
  • Hvis du velger [På], vil et -ikon vises på opptaksskjermen.
Angi fotograf:
Stiller inn navnet til fotografen.
Angi opphavsrett:
Stiller inn eieren av opphavsrettighetene.
Vis opphavsrettinfo:
Viser aktuell opphavsrettslig informasjon.

Merknad

  • Du kan bare skrive inn alfanumeriske tegn og symboler for [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett]. Du kan skrive inn opptil 46 bokstaver.
  • Et -ikon vises mens du spiller av bilder med opphavsrettslig informasjon.
  • For å forhindre uautorisert bruk av [Opphavsrettinfo] må du sørge for å slette spaltene [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett] før du låner ut eller leverer fra deg kameraet ditt.
  • Sony er ikke ansvarlig for problemer eller skader som skyldes bruk av [Opphavsrettinfo].