FEL-lås

Blitsnivået justeres automatisk, så motivet får optimal eksponering ved normal blitsfotografering. Du kan også stille inn blitsnivået på forhånd.
FEL: blitseksponeringsnivå

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → ønsket knapp, tilordne deretter [FEL-lås veksle]-funksjonen til knappen.
 2. Sentrer den delen av motivet FEL skal låses på, og juster fokus.

 3. Trykk på knappen som [FEL-lås veksle] er registrert på, og still inn blitslysmengden.
  • En forhåndsblits blinker.
  • (FEL-lås) tennes.
 4. Juster komposisjonen og ta bildet.

  • Hvis du ønsker å oppheve FEL-låsen, må du trykke en gang til på den knappen [FEL-lås veksle] er registrert på.

Hint

 • Ved å stille inn [FEL-lås hold] kan du holde innstillingen mens knappen trykkes. Ved å stille inn [FEL-lås/AEL hold] og [FEL-lås/AEL veksle] kan du også ta bilder med AE låst i følgende situasjoner.
  • Når [Blitsmodus] er stilt inn på [Blits av] eller [Autoblits].
  • Hvis blitsen ikke kan utløses.
  • Ved bruk av en ekstern blits som er stilt inn på manuell blitsmodus.

Merknad

 • FEL-låsen kan ikke stilles uten at en blits er montert.
 • Hvis en blits som ikke støtter FEL-låsen er montert, vises en feilmelding.
 • Når både AE og FEL-låsen er låst, tennes .