Antall bilder som kan tas

Når du setter inn et minnekort i kameraet og slår på kameraet, vises antallet bilder du kan ta, på skjermen (hvis du fortsetter å fotografere med innstillingene som er valgt for øyeblikket).

Merknad

  • Når "0" (antallet bilder som kan tas) blinker oransje, er minnekortet fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet.
  • Når "NO CARD" blinker oransje, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort. Sett inn et minnekort.

Antall bilder som kan tas opp på et minnekort

Tabellen under viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp på et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony standard minnekort for testing.

Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.

[JPEG-bildestr.]: [L: 24M]
[Bildeforhold]: [3:2] *1

(Enheter: Bilder)

JPEG-kvalitet/ Filformat 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1100 4550 9000 36000
Fin 790 3200 6300 25000
Ekstra fin 430 1700 3500 14000
RAW og JPEG (Komprimert RAW)*2 215 870 1700 6900
RAW (Komprimert RAW) 295 1200 2400 9600
RAW og JPEG (Ukomprimert RAW)*2 125 510 1000 4100
RAW (Ukomprimert RAW) 150 610 1200 4950

*1Når [Bildeforhold] er stilt inn på noe annet enn [3:2], kan du ta flere bilder enn det antallet som vises i tabellen over. (unntatt når [RAW] er valgt)

*2 [JPEG-kvalitet] når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]

Merknad

  • "9999" vises selv om antallet bilder som kan tas, er over 9999.
  • Tallene som vises, gjelder bruk av et Sony-minnekort.