Fokusområdegrense

Ved å begrense tilgjengelige typer av innstillinger for fokusområde på forhånd kan du velge innstillinger for [Fokusområde] raskere.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusområdegrense] → Merk av for fokusområdene du vil bruke, og velg [OK].
    Typene fokusområder som er merket av med , blir tilgjengelige som innstillinger.

Hint

  • Når du tilordner [Skift fokusområde] til en ønsket tast ved å velge MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp], endres fokusområdet hver gang du trykker på den tilordnede tasten. Ved å begrense tilgjengelige typer av fokusområder som kan velges, med [Fokusområdegrense] på forhånd, kan du velge ønsket innstilling for fokusområde raskere.

    Hvis du tilordner [Skift fokusområde] til en tilpasset tast, anbefales det at du begrenser typene fokusområder med [Fokusområdegrense].

Merknad

  • Fokusområdetyper uten merke kan ikke velges med MENU eller Fn (funksjonsmenyen). Hvis du vil velge en, merker du av med [Fokusområdegrense].
  • Hvis du opphever valget for et fokusområde som er registrert med [Vek. V/H AF-omr.] eller [AF-områderegist.], endres de registrerte innstillingene.