Fokusmodus

Velger fokuseringsmetoden som egner seg best til motivets bevegelse.

 1. Drei fokusmodushjulet (B) mens du trykker på frigjøringsknapp for moduslås (A), og velg den ønskede modusen.

Detaljer om innstillinger

AF-S (Enkeltbilde-AF):
Produktet låser fokus så snart fokuseringen er fullført. Bruk denne metoden når fotoobjektet står i ro.

AF-C (Kontinuerlig AF):
Produktet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i bevegelse. I [Kontinuerlig AF]-modus høres det ingen lyder når kameraet fokuserer.

DMF (Dir. man. Fokus):
Du kan foreta finjusteringer manuelt etter at autofokus er utført, slik at du kan fokusere raskere på motivet enn om du hadde brukt manuelt fokus fra begynnelsen av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

MF (Manuelt fokus):
Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det ønskede motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke manuelt fokus.

Fokusindikator

(tent):
Motivet er i fokus, og fokus er låst.

(blinker):
Motivet er ikke i fokus.

(tent):
Motivet er i fokus. Fokus vil justeres kontinuerlig, i samsvar med motivets bevegelser.

(tent):
Fokusering pågår.

Motiv det er vanskelig å fokusere på med autofokus

 • Mørke motiv langt borte
 • Motiv med svake kontraster
 • Motiv som sees gjennom glass
 • Motiv i rask bevegelse
 • Lysreflekser eller skinnende overflater
 • Blinkende lys
 • Bakgrunnsbelyste motiv
 • Kontinuerlig gjentatte mønstre, som f.eks. bygningsfasader
 • Motiv i fokusområdet med ulike brennvidder

Hint

 • I [Kontinuerlig AF]-modus kan du låse fokus ved å trykke på og holde nede den knappen som [Holdfokus]-funksjonen er tilordnet til.
 • Når du stiller inn fokus til uendelig i modus for manuelt fokus eller direkte manuelt fokus, må du passe på at fokus er på et motiv langt nok unna ved å kontrollere skjermen eller søkeren.

Merknad

 • Når [Kontinuerlig AF] er innstilt, kan synsvinkelen endres litt etter litt mens du fokuserer. Dette påvirker ikke de bildene som faktisk er tatt.
 • Selv om fokusmodushjulet er stilt inn på AF-S eller DMF, veksler fokusmodus til [Kontinuerlig AF] når du tar opp film eller når modusvelgeren er stilt inn på .