Forst. første forst.

Stiller inn den innledende zoomeforstørrelsen ved avspilling av forstørrede bilder.

  1. MENU (Avspilling) → [Forst. første forst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard forstørrelse:
Viser et bilde med standard forstørrelse.
Forrige forstørrelse:
Viser et bilde med forrige forstørrelse. Forrige forstørrelse vil være lagret selv etter at du har avsluttet avspillingszoom-modus.