Rotere lagrede bilder automatisk (Visningsretning)

Brukes for å angi retningen ved avspilling av lagrede bilder.

  1. MENU(Avspilling) → [Visningsretning] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Auto:
Når du roterer kameraet, roterer det bildet som vises, automatisk, idet kameraet registrerer hvilken vei det holdes.
Manuell:
Bilder som er tatt vertikalt, vises vertikalt. Hvis du har stilt inn bildeorienteringen ved hjelp av [Roter]-funksjonen, vil bildet vises i henhold til dette.
Av:
Bildene vises alltid horisontalt.