Funksjonsring (obj.)

De kan velge hvilken av følgende funksjoner som skal tilordnes funksjonsringen på objektivet: motorassistert fokusering (power focus) eller skifting av synsvinkel mellom full størrelse og APS-C/Super 35 mm (bare tilgjengelig med kompatible objektiver).


Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med objektivet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Funksjonsring (obj.)]→ ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Fokus på strøm:
Fokuseringsposisjonen flytter seg mot uendelig hvis du dreier funksjonsringen mot høyre. Fokuseringsposisjonen flytter seg nærmere deg hvis du dreier funksjonsringen mot venstre.
Velg /fullform.:
Synsvinkelen veksler mellom full størrelse og APS-C/Super 35 mm hvis du dreier på funksjonsringen.
  • Synsvinkelen veksler uansett hvilken retning du dreier funksjonsringen i.