Bruke kontrollhjulet

  • Du kan velge å stille inn elementer ved å dreie eller trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet. Du velger ved å trykke på midten av kontrollhjulet.
  • Funksjonene DISP (skjerminnstilling) og ISO (ISO)tilordnes øvre/høyre side av kontrollhjulet. I tillegg kan du tilordne utvalgte funksjoner til venstre, høyre eller nedre side eller midten av kontrollhjulet, eller til rotasjonen av kontrollhjulet.
  • Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.