Kablet LAN-innst.

Konfigurerer et kablet LAN-nettverk.

  1. MENU(Nettverk) → [Kablet LAN-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Innstilling av IP-adr.:
Stiller inn om IP-adressen for kablet LAN skal konfigureres automatisk eller manuelt.
Vis info om kab. LAN:
Viser informasjon om kablet LAN for dette produktet, for eksempel MAC-adressen eller IP-adressen.


IP-adresse:
Hvis du skriver inn IP-adressen manuelt, må du skrive inn den fastsatte adressen.
Nettverksmaske/Standard gateway/Primær DNS-server/Sekund. DNS-server:
Hvis du har stilt inn [Innstilling av IP-adr.] til [Manuell], må du angi hver adresse i henhold til nettverksmiljøet ditt.