Velg opptaksmappe

Hvis [Mappenavn] er stilt inn på [Standardform] og det er 2 mapper eller mer, kan du velge mappen på det minnekortet bildene skal lagres på.

  1. MENU(Oppsett)→[Velg opptaksmappe]→ønsket mappe.

Merknad

  • Du kan ikke velge mappen når [Mappenavn] er stilt inn på [Datoform].
  • Hvis [Lagringsmodus] er stilt inn på noe annet enn [Standard], kan du bare velge fellesmappen på begge minnekortene. Hvis det ikke er noen fellesmappe, kan du lage en ved hjelp av [Ny mappe].