Bruke MENU-elementer

Du kan endre innstillingene for alle kameraoperasjonene, inkludert fotografering, avspilling og bruksmåte. Du kan også utføre kamerafunksjoner fra MENU.

  1. Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet.

  2. Velg den innstillingen du ønsker å justere, ved å trykke på øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, eller ved å dreie på kontrollhjulet og deretter trykke på midten av kontrollhjulet.
    • Velg et ikon øverst i skjermbildet (A), og trykk på venstre/høyre side av kontrollhjulet for å gå til en annen MENU-fane.
    • Du kan gå til neste MENU-fane ved å trykke på Fn-knappen.
    • Du kan gå tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på MENU-knappen.

  3. Velg innstillingen du ønsker, og trykk deretter på midten av knappen for å bekrefte valget.

Hint

  • Du kan vise menyskjermbildet ved å tilordne [MENU] -funksjonen til en egendefinert tast ved hjelp av [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] og deretter trykke på den tasten.