Fokusforstørrelsestid

Angi hvor lenge bildet skal vises som forstørret, med funksjonen [MF-assistent] eller [Fokusforstørrer].

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

2 sek.:
Forstørrer bildene i 2 sekunder.
5 sek.:
Forstørrer bildene i 5 sekunder.
Ingen begrens.:
Forstørrer bildene inntil du trykker på lukkerknappen.