APS-C/Super 35mm

Stiller inn om opptaket skal utføres med APS-C-ekvivalent størrelse for stillbilder og med Super 35mm-ekvivalent størrelse for film. Hvis du velger [På] eller [Auto], kan du bruke et spesialobjektiv i størrelse APS-C på dette produktet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1)[APS-C/Super 35mm] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Tar opp med enten APS-C-ekvivalent størrelse eller Super 35mm-ekvivalent størrelse.
Auto:
Stiller automatisk inn et større fotografiområde, avhengig av objektivet.
Av:
Tar alltid 35 mm bilder i full størrelse med bildesensor.

Merknad

  • Når du setter på et objektiv som er kompatibelt med APS-C, og stiller inn [APS-C/Super 35mm][Av], kan det hende du ikke oppnår ønsket opptaksresultat.
  • Når du stiller inn [APS-C/Super 35mm][På], vil synsvinkelen være den samme som om du hadde fotografert med en bildesensor av APS-C-størrelse.