Film: Eksp.-modus

Du kan stille inn eksponeringsmodus for filmopptak.

  1. Still inn modusvelgeren på (Film).
  2. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Eksp.-modus] → ønsket innstilling.
  3. Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
      
    • Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

Program Auto:
Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).
Blenderprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt .
Lukkerprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.
Man. Eksponering:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.