Om minnekort

 • Hvis du gjentatte ganger tar bilder og sletter dem, og dette pågår lenge, kan det hende at dataene i en fil på minnekortet vil bli fragmentert, og filmopptak kan bli avbrutt midt i opptaket. I slike tilfeller må du lagre bildene på en datamaskin eller et annet lagringssted og deretter utføre [Formater] med dette kameraet.
 • Ikke fjern batteriet eller minnekortet, koble fra USB-kabelen eller slå av kameraet mens tilgangslampen er tent. Dette kan skade dataene på minnekortet.
 • Vær nøye med å sikkerhetskopiere data, for å beskytte dem.
 • Det er ikke mulig å garantere at alle minnekort vil fungere korrekt.
 • Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT når de er koblet til med en USB-kabel. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som svar på denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
 • Ikke utsett minnekortet for vann.
 • Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
 • Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
  • På steder med høy temperatur, f.eks. i en bil som er parkert i solen.
  • På steder som er utsatt for direkte sollys
  • På fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
 • Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for sterke magnetisk felt, statisk elektrisitet eller elektrisk støy, kan dataene på minnekortet bli ødelagt.
 • Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med fingrene eller en metallgjenstand.
 • Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
 • Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
 • Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
 • Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert på en datamaskin, vil fungere i produktet. Formater minnekortet ved å bruke dette produktet.
 • Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes.
 • Ikke trykk hardt når du skriver i notatfeltet på minnekortet.
 • Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
 • Hvis skrivebeskyttelsesbryteren eller slettebeskyttelsesbryteren til et minnekort er satt i LOCK-stilling, kan du ikke ta opp eller slette bilder. I dette tilfellet må du sette bryteren i opptaksstilling.
 • Bruke Memory Stick Micro eller et microSD-minnekort med dette produktet:
  • Forviss deg om at du setter minnekortet inn i en dedikert adapter. Hvis du setter minnekortet inn i produktet uten å bruke en minnekortadapter, vil du kanskje ikke kunne fjerne det fra produktet igjen.
  • Når du setter inn et minnekort i minnekortadapteren, må du kontrollere at minnekortet er satt inn riktig vei og så langt det går. Hvis kortet ikke settes inn på riktig måte, kan det forårsake funksjonssvikt.
 • Om Memory Stick PRO Duo og Memory Stick PRO-HG Duo:
  • Denne Memory Stick-en er utstyrt med MagicGate-funksjonalitet. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende teknologi (kopisperre) som bruker kryptering.
   Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette produktet.
  • Høyhastighetsdataoverføring med bruk av et parallellgrensesnitt støttes.