Blitsmodus

Du kan stille inn blitsmodus.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Blitsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Blits av:
Blitsen virker ikke.
Autoblits:
Blitsen virker i mørke eller ved fotografering i motlys.
Fyllblits:
Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.
Sakte synkron.:
Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motive og bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.
Ettersynkron.:
Blitsen utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige bilder av motive i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående person.

Merknad

  • Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
  • Enkelte [Blitsmodus]-innstillinger er ikke tilgjengelige, avhengig av opptaksmodusen.