SteadyShot

Angir om funksjonen SteadyShot skal brukes eller ikke.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:
Bruker [SteadyShot].
Av:
Bruker ikke [SteadyShot].
Vi anbefaler at du stiller inn [Av] når du bruker stativ eller lignende.