HDMI-innstillinger: 24p/60p-utdata (film) (Kun for 1080 60i kompatible modeller)

Du kan stille inn 1080/24p eller 1080/60p som HDMI-utgangsformatet når [Opptaksinnst.] er stilt inn på [24p 50M], [24p 60M] eller [24p 100M].

  1. MENU (Oppsett) → [HDMI-innstillinger][HDMI-oppløsning][1080p] eller [2160p/1080p].
  2. MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger][24p/60p-utdata] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

60p:
Film spilles av som 60p.
24p:
Film spilles av som 24p.

Merknad

  • Trinn 1 og 2 kan stilles inn i vilkårlig rekkefølge.