Forstørr første pos.

Stiller inn den innledende posisjonen når du forstørrer et bilde under avspilling.

  1. MENU (Avspilling) → [Forstørr første pos.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Fokusert posisjon:
Forstørrer bildet fra fokuspunktet under opptak.

Midten:
Forstørrer bildet fra midten av skjermen.