JPEG-bildestr. (stillbilde)

Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [JPEG-bildestr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
L: 24M 6000×4000 piksler
M: 10M 3936×2624 piksler
S: 6.0M 3008×2000 piksler

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
L: 20M 6000×3376 piksler
M: 8.7M 3936×2216 piksler
S: 5.1M 3008×1688 piksler

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
L: 16M 4000×4000 piksler
M: 6.9M 2624×2624 piksler
S: 4.0M 2000×2000 piksler

Ved opptak i størrelse tilsvarende APS-C

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
L: 10M 3936×2624 piksler
M: 6.0M 3008×2000 piksler
S: 2.6M 1968×1312 piksler

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
L: 8.7M 3936×2216 piksler
M: 5.1M 3008×1688 piksler
S: 2.2M 1968×1112 piksler

Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
L: 6,9M 2624×2624 piksler
M: 4.0M 2000×2000 piksler
S: 1.7M 1312×1312 piksler

Merknad

  • Når [Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], tilsvarer bildestørrelsen for RAW-bilder "L".