Slett element

Du kan slette menyelementene som er lagt til i (Min meny), i MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Slett element].
  2. Velg et element du vil slette, med øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å slette elementet som er valgt.

Hint

  • Hvis du vil slette alle elementene på en side, velger du MENU → (Min meny) → [Slett side.].
  • Du kan slette alle elementene som er lagt til i (Min meny) ved å velge MENU → (Min meny) → [Slett alle].