Bildeeffekt

Velg ønsket effektfilter for å få mer imponerende og kunstneriske bilder.

 1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Bildeeffekt] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Av:
Deaktiverer funksjonen [Bildeeffekt].
Lekekamera:
Skaper et mykt bilde med skygger i hjørnene og redusert skarphet.
Popfarge:
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
Posterisering:
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart/hvitt.
Retrofoto:
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster.
Mykt veldig lyst:
Skaper et bilde med den angitte atmosfæren; lyst, transparent, eterisk, kjærlig, mykt.
Delfarge:
Skaper et bilde som har en bestemt farge, mens andre farger er omgjort til svart/hvitt.
Høy kontrast s/h:
Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.
Fulltone Mono:
Skaper et bilde i svart/hvitt med mange overganger og reproduksjon av detaljer.

Hint

 • Du kan foreta detaljerte innstillinger for enkelte elementer ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Merknad

 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, vil en økning av zoomeforstørrelsen gjøre [Lekekamera] mindre effektiv.
 • Hvis [Delfarge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen, noe som avhenger av motivet og opptaksforholdene.
 • Du kan ikke kontrollere følgende effekter på opptaksskjermen, fordi produktet behandler bildet etter at det er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke disse effektene i filmer.
  • [Fulltone Mono]
 • Når det gjelder [Fulltone Mono], utløses lukkeren tre ganger for ett opptak. Vær nøye med følgende:
  • Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
  • Ikke endre komposisjonen mens du fotograferer.
  Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt, vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager en slik situasjon, vises på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Endre komposisjonen eller ta bildet om igjen mens du passer på å unngå uskarpheter, alt etter behov.
 • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmoduser:
  • [Intelligent Auto]
 • Hvis [Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], er denne funksjonen ikke tilgjengelig.