Markørvisning (film)

Stiller inn om markører skal vises eller ikke, ved bruk av [Markørinnst.] på skjermen eller søkeren under filmopptak.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Markørvisning] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Markører vises. Markørene tas ikke opp.
Av:
Ingen markør vises.

Merknad

  • Markørene vises når modusvelgeren er stilt inn på (Film) eller , eller når du tar opp film.
  • Du kan ikke vise markører når du bruker [Fokusforstørrer].
  • Markørene vises på skjermen eller i søkeren. (Du kan ikke skrive ut eller eksportere markørene.)