Lydnivåvisning

Brukes til å stille inn om lydnivået skal vises på skjermen eller ikke.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Lydnivåvisning] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Viser lydnivået.
Av:
Viser ikke lydnivået.

Merknad

  • Lydnivået vises ikke i følgende situasjoner:
    • Når innstillingen for [Lydopptak] er stilt inn på [Av].
    • Når innstillingen for DISP (visningsinnstilling) er stilt inn på [Ingen skj.-info].
    • Under opptak i slow-motion/quick-motion
  • Lydnivået vises også når produktet er standby for opptak i filmopptaksmodus.