Slette flere valgte bilder (Slett)

Du kan slette flere valgte bilder. Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Bekreft hvilket bilde som skal slettes, på forhånd.

  1. MENU(Avspilling) → [Slett] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Sletter valgte bilder.

(1) Velg de bildene som skal slettes, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, for å fjerne -merket.

(2) For å slette andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU[OK].

Alle i denne mappen:
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Alle fra datoen:
Sletter alle bildene som er tatt på datoen som er valgt.
Alle andre enn dette:
Sletter alle bildene i gruppen unntatt utvalget.
Alle bildene i gruppen:
Sletter alle bildene i gruppen som er valgt.

Hint

  • Utfør [Formater] for å slette alle bildene, inkludert beskyttede bilder.
  • For å vise den ønskede mappen eller datoen må du velge den ønskede mappen eller datoen mens avspillingen pågår, ved å utføre følgende prosedyre:
    (Bildeindeks)-knapp → velg linjen på venstre side med kontrollhjulet → velg den ønskede mappen eller datoen ved å bruke øvre eller nedre side av kontrollhjulet.
  • Hvis du velger en gruppe i [Flere bilder], slettes alle bildene i gruppen. Hvis du vil velge og slette bestemte bilder i gruppen, kjører du [Flere bilder] mens du viser bildene i gruppen.

Merknad

  • De beskyttede bildene kan ikke slettes.
  • Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.