Eye-Start AF (stillbilde)

Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser på den elektroniske søkeren.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Eye-Start AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Automatisk fokusering starter når du ser i den elektroniske søkeren.

Av:
Automatisk fokusering starter ikke når du ser i den elektroniske søkeren.

Hint

  • [Eye-Start AF] er tilgjengelig når et objektiv med A-fatning og en fatningsadapter (LA-EA2, LA-EA4) (selges separat) er montert.