Ovenfra / fra siden

 1. Frigjøringsknapp for bruksmoduslås
 2. Øvre: Bruksmodusvelger
  Nedre: Fokusmodushjul
 3. Frigjøringsknapp for fokusmoduslås
 4. LAN-terminal
 5. (blitssynkroniseringskontakten)
 6. Høyttaler
 7. (Mikrofonkontakt)

  Når det kobles til en ekstern mikrofon, slår den integrerte mikrofonen seg av automatisk. Er den eksterne mikrofonen av typen "plug-in-power", får mikrofonen strøm fra kameraet.

 8. (Hodetelefonkontakt)
 9. HDMI-mikrokontakt
 10. Ladelampe
 11. Multi/Micro USB-terminal*

  Denne kontakten støtter mikro-USB-kompatible enheter.

 12. Multigrensesnitt-sko*

  Enkelte typer tilbehør går kanskje ikke helt inn, og vil stikke ut litt på baksiden av multigrensesnittskoen. Men hvis tilbehøret når forkant av skoen, er tilkoblingen fullført.

 13. Frigjøringsknapp for moduslås
 14. Modusvelger
 15. C2-knapp (egendefinert-knapp 2)
 16. C1-knapp (egendefinert-knapp 1)
 17. Eksponeringskompenseringshjul
 18. Kroker for skulderrem

  Fest begge endene av remmen til kameraet.

 19. (N-merke)
  • Dette merket markerer berøringspunktet for tilkobling av kameraet og en NFC-aktivert smarttelefon.

  • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.
 20. SLOT 1 (minnekortspor 1)

  Støtter bare SD-kort (kompatibelt med UHS-I og UHS-II)

 21. SLOT 2 (minnekortspor 2)

  Støtter SD-kort (kompatibelt med UHS-I) og Memory Stick PRO Duo-medier


* Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibelt tilbehør for multigrensesnitt-skoen og multi/Micro USB-terminalen, kan du gå til Sony-nettstedet, eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal, autorisert Sony-servicebedrift. Tilbehør til tilbehørsskoen kan også brukes. Det gis ingen garanti for at dette produktet vil virke med tilbehør fra andre produsenter.

Feste kabelbeskytteren

Bruk kabelbeskytteren til å forhindre at HDMI-kabelen kobles fra når du tar bilder mens HDMI-kabelen er koblet til. Åpne begge kontaktdekslene, og koble en HDMI-kabel til kameraet. Vend HDMI-mikrokontaktdekselet nedover, og fest kabelbeskytteren som vist, slik at enden av kabelbeskytteren passer i sporet (A) under multi/Micro USB-terminalen. Sikre kabelbeskytteren med festeskruen (B). Fest deretter HDMI-kabelen med låsen (C).