Importere rootsertifisering til kameraet (Importer rotsertifikat)

Importerer et rootsertifikat som kreves for å verifisere en server fra et minnekort. Bruk denne funksjonen for kryptert kommunikasjon under FTP-overføring.

Du finner mer informasjon i "FTP Help Guide".
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Nettverk) → [Importer rotsertifikat].