Dato/tid-innst.

Skjermbildet for klokkeinnstilling vises automatisk når du slår på dette produktet for første gang, eller når det interne, oppladbare reservebatteriet har vært helt utladet. Velg denne menyen når du stiller inn dato og klokkeslett etter den første gangen.

  1. MENU (Oppsett) → [Dato/tid-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Sommertid:
Angir sommertid []/[Av].

Dato/Klokkeslett:
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.

Datoformat:
Velger dato- og klokkeslettformat.

Hint

  • For å lade det interne oppladbare reservebatteriet, må du sette inn et oppladet batteri og la produktet stå avslått i 24 timer eller mer.
  • Hvis klokken tilbakestilles hver gang batteriet lades, kan det interne oppladbare batteriet være utslitt. Rådfør deg med servicesenteret ditt.