Kontr. med smarttlf.

Angir tilstanden for å koble kameraet til en smarttelefon.

  1. MENU (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Kontr. med smarttlf.:
Stiller inn om kameraet og en smarttelefon skal kobles sammen via Wi-Fi. ([På]/[Av])
Tilkobling:
Viser QR code eller SSID som brukes til å koble kameraet til en smarttelefon.
Alltid tilkoblet:
Stiller inn om kameraets tilkobling til en smarttelefon skal opprettholdes. Hvis dette elementet er stilt inn på [På], når du kobler kameraet til en smarttelefon, forblir det tilkoblet smarttelefonen til enhver tid. Hvis det er stilt inn på [Av], kobles kameraet til en smarttelefon kun når tilkoblingsprosessen er utført.

Merknad

  • Hvis [Alltid tilkoblet] er stilt inn på [På], blir strømforbruket høyere enn når dette er stilt inn på [Av].