Kontrollere kameraet ved hjelp av en Android-smarttelefon (SSID)

Du kan kontrollere dette produktet ved hjelp av smarttelefonen din, ved å koble smarttelefonen til kameraet med SSID og passord.
Kontroller at [Kontr. med smarttlf.] er stilt inn på [På] ved å velge MENU(Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.].

 1. MENU(Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.][Tilkobling].
  QR Code vises på skjermen på dette produktet.
 2. Trykk på (sletteknappen) på dette produktet.
  Dette produktets SSID og passord vises på skjermen på dette produktet.

 3. Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen din.
 4. Velg modellnavnet til dette produktet (DIRECT-xxxx: xxxx).

 5. Angi passordet som vises på dette produktet.

  Smarttelefonen er koblet til produktet.
  • Du kan nå ta bilder eksternt mens du sjekker komposisjonen på skjermen på smarttelefonen.

Merknad

 • Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.