Koble til strøm fra en stikkontakt

Bruk den medfølgende vekselstrømadapteren til å ta og spille av bilder mens kameraet får strøm fra en stikkontakt. Dette sparer strøm i kameraets batteri.

 1. Sett batteriet inn i kameraet.
 2. Koble kameraet til stikkontakt med en mikro-USB-kabel (inkludert) og en vekselstrømadapter (inkludert).

Merknad

 • Kameraet aktiveres ikke hvis batteriet er tomt. Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
 • Hvis du bruker kameraet mens det får strøm fra en stikkontakt, må du passe på at ikonet som viser at det pågår strømtilførsel via USB (), vises på skjermen.
 • Ikke ta ut batteriet mens enheten får strøm fra en stikkontakt. Hvis du tar ut batteriet, slås kameraet av.
 • Ikke ta ut batteriet mens tilgangslampen lyser. Dataene på minnekortet kan bli ødelagt.
 • Så lenge strømmen er på, vil ikke batteriet lades, selv om kameraet er koblet til vekselstrømadapteren.
 • Under visse forhold kan strøm fra batteriet brukes som supplement, selv om du bruker vekselstrømadapteren.
 • Ikke ta ut mikro-USB-kabelen mens enheten får strøm fra en stikkontakt. Før du fjerner mikro-USB-kabelen, må du slå av kameraet.
 • Den kontinuerlige opptakstiden kan bli redusert når strømmen kommer fra stikkontakten, men dette avhenger av kamera- og batteritemperaturen.
 • Hvis du bruker en mobil lader som strømkilde, må du sjekke at den er fulladet før bruk. Du må dessuten være forsiktig med den gjenværende strømmen på den mobile laderen under bruk.