Program Auto

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

Du kan stille inn opptaksfunksjoner, som f.eks. [ISO].
  1. Still inn modusvelgeren til P (Program Auto).
  2. Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
  3. Juster fokus og fotografer motivet.

Programskift

Når du ikke bruker blits, kan du endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) uten å endre den passende eksponeringen kameraet har valgt.

Drei den fremre/bakre skiven for å velge en kombinasjon av blenderåpning og lukkerhastighet.

  • "P" på skjermen endres til "P*" når du dreier den fremre/bakre skiven.
  • Programskift kan kanselleres ved å velge en annen opptaksmodus enn [Program Auto], eller ved å slå av kameraet.

Merknad

  • Avhengig av lysstyrken i omgivelsene vil Programskift kanskje ikke brukes.
  • Velg en annen opptaksmodus enn "P", eller slå av produktet for å oppheve den innstillingen du foretok.
  • Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen (f-tallet) og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem forblir det samme.