PlayMemories Mobile

Ved å bruke smarttelefon-applikasjonen PlayMemories Mobile kan du ta et bilde mens du kontrollerer kameraet ved hjelp av smarttelefonen, eller overføre bilder tatt med kameraet, til smarttelefonen. Last ned og installer applikasjonen PlayMemories Mobile fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis PlayMemories Mobile allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvisse deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.
For nærmere informasjon om PlayMemories Mobile, se støttesiden (https://www.sony.net/pmm/).


Den nyeste versjonen av smarttelefon-applikasjonen heter nå Imaging Edge Mobile.

Merknad

  • Avhengig av fremtidige versjonsoppgraderinger kan driftsprosedyrene eller skjermvisningene endres uten varsel.