Sette på motlysblenderen

Vi anbefaler at du bruker motlysblenderen for å hindre at bildet blir påvirket av lys utenfor opptaksrammen.

  1. Tilpass formen på motlysblenderens monteringsdel og objektivhodet, og drei motlysblenderen medurs til du hører et klikk.

Merknad

  • Sett motlysblenderen ordentlig på. Ellers kan det hende at motlysblenderen ikke gir noen virkning eller blir delvis reflektert i bildet.
  • Når motlysblenderen sitter ordentlig på, er motlysblenderindeksen (rød strek) rettet inn med det røde indeksmerket på motlysblenderen.(Enkelte objektiver har kanskje ikke noen motlysblenderindeks.)
  • Fjern motlysblenderen når du skal bruke blitsen, siden motlysblenderen blokkerer lyset fra blitsen og kan vises som en skygge på bildet.
  • Når du skal oppbevare motlysblenderen etter fotografering, fester du motlysblenderen baklengs på objektivet.