Guide f. eksp.-innst.

Du kan stille inn om en veiviser skal vises eller ikke når du endrer eksponeringen.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Guide f. eksp.-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Viser ikke veiviseren.
:
Viser veiviseren.