Filformat (stillbilde)

Stiller inn filformatet for stillbilder.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

RAW:
Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.
RAW og JPEG:
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
JPEG:
Bildet tas i JPEG-format.

Om RAW-bilder

 • For å åpne en RAW-bildefil som er tatt opp med dette kameraet, trenger du programvaren Imaging Edge. Du kan bruke Imaging Edge til å åpne en RAW-bildefil og konvertere den til et populært bildeformat som JPEG eller TIFF, eller justere hvitbalansen, metningen eller kontrasten i bildet.
 • Du kan ikke bruke [Auto HDR]- eller [Bildeeffekt]-funksjonen med RAW-bilder.
 • RAW-bilder som er tatt med dette kameraet, har en oppløsning på 14 bits pr. piksel. Oppløsningen er imidlertid begrenset til 12 bits i følgende opptaksmoduser:
  • [Støyred.lang]
  • [BULB]
  • [Seriebilder]
 • Du kan stille inn om RAW-bilder skal komprimeres eller forbli ukomprimerte med [RAW-filtype].

Merknad

 • Hvis du ikke har tenkt å redigere bildene på datamaskinen din, anbefaler vi å ta bilder i JPEG-format.
 • Du kan ikke legge til DPOF-merker (utskriftsbestilling) på RAW-bilder.