Importere bilder til datamaskinen uten å bruke PlayMemories Home

PlayMemories Home gjør det enkelt å importere bilder. For nærmere informasjon om funksjonene i PlayMemories Home, se Help for PlayMemories Home.

Importere bilder til datamaskinen uten å bruke PlayMemories Home (for Windows)

Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har koblet sammen dette produktet og en datamaskin med USB, må du klikke på [Open folder to view files][OK][DCIM]. Kopier deretter de ønskede bildene til datamaskinen.

Importere bilder til datamaskinen uten å bruke PlayMemories Home (for Mac)

Koble produktet til Mac-datamaskinen. Dobbeltklikk på ikonet for nylig oppdagede stasjoner på skrivebordet → mappen hvor bildet du ønsker å importere, er lagret. Dra og slipp bildefilen over ikonet for harddisken.

Merknad

  • Til å utføre operasjoner som å importere f.eks. XAVC S-filmer eller AVCHD-filmer til datamaskinen, må du bruke PlayMemories Home.
  • Du må ikke redigere eller på annen måte behandle AVCHD- eller XAVC S-filmfiler/mapper fra den tilkoblede datamaskinen. Filmfiler kan være ødelagt eller bli uspillbare. Ikke slett eller kopier AVCHD-filmer eller XAVC S-filmer på minnekortet fra datamaskinen. Sony er ikke ansvarlig for konsekvensene av slike handlinger via datamaskinen.