Se på en TV

Du kan vise bilder på en nettverksaktivert TV ved å overføre dem fra produktet, uten å koble sammen produktet og TV-en med en kabel. For enkelte TV-ers vedkommende vil du måtte utføre noen arbeidsoperasjoner på TV-en. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.

 1. MENU(Nettverk) → [Se på en TV] → enheten du vil tilkoble.
 2. Når du vil spille av bilder som lysbildevisning, trykk på midten av kontrollhjulet.

  • For å vise neste eller forrige bilde manuelt, må du trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
  • For å endre enhet som skal kobles til, må du trykke nederst på kontrollhjulet og deretter velge [Enhetliste].

Innstillinger for lysbildevisning

Du kan endre innstillingene for lysbildevisningen ved å trykke nederst på kontrollhjulet.

Avspillingsvalg:
Velger den bildegruppen som skal vises.

Mappevisn. (Stillbilder):
Velger mellom [Alle] og [Alt i mappen].

Datovisning:
Velger mellom [Alle] og [Alt i datoomr.].

Intervall:
Velger mellom [Kort] og [Lang].

Effekter*:
Velger mellom [På] og [Av].

Avsp.-bildets str.:
Velger mellom [HD] og [4K].

*Innstillingene er virksomme kun på BRAVIA TV som er kompatibel med funksjonene.

Merknad

 • Du kan bare overføre bilder som er lagret på minnekortet i det minnekortsporet som spilles av. For å endre det minnekortsporet som spilles av, må du velge MENU → (Avspilling) → [Velg avsp.-medium] → ønsket spor.
 • Du kan bruke denne funksjonen på en TV som støtter DLNA-gjengivelse.
 • Du kan vise bilder på en Wi-Fi Direct-aktivert TV eller på en nettverksaktivert TV (inkludert nettverksaktiverte TV-er med kabel).
 • Hvis du kobler sammen TV-en og dette produktet, og ikke bruker Wi-Fi Direct, må du registrere tilgangspunktet ditt først.
 • Det kan ta tid å få vist bildene på TV-en.
 • Film kan ikke vises på TV via Wi-Fi. Bruk en HDMI-kabel (selges separat).